Over onderwijs

Vertrouwde thuisbasis

Op de vestigingen van het Ashram College hebben leerlingen en docenten een herkenbare en vertrouwde thuisbasis in een nieuw, modern schoolgebouw.

Organisatie van het onderwijs

Het Ashram College heeft twee vestigingen met de volgende onderwijssoorten:

Ashram College
Alphen aan den Rijn

Mavo
Havo
Vwo atheneum
Vwo gymnasium

Ashram College
Nieuwkoop

Vmbo-basis
Vmbo-kader
Vmbo-tl
Havo; eerste drie leerjaren

Plaatsing van brugklasleerlingen en zij-instroom

We plaatsen een leerling in het eerste leerjaar op basis van het advies van de basisschool. Als een leerling later in het leerjaar instroomt, bekijken we per leerling op welk niveau en in welk leerjaar hij of zij kan instromen.

[document ID not specified]

Doorstroom

Wanneer uw kind doorstroomt, sluiten de vakken op de verschillende niveaus wat inhoud betreft op elkaar aan. Uw kind kan op die manier na het eerste leerjaar zonder problemen overstappen van het ene niveau naar het andere. Bijvoorbeeld als het tempo of het lesniveau te hoog of juist te laag is voor uw kind. Hierdoor krijgt uw kind op het Ashram College de kans om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen op het niveau dat bij hem of haar past.

Burgerschap

De maatschappij is continu in ontwikkeling. Op het Ashram College leren we daarom onze leerlingen een zelfbewuste en kritische houding aan. Dat doen we op verschillende manieren.

De school vormt voor leerlingen en medewerkers een minisamenleving. Begrip voor elkaar en tolerantie zijn daarbij belangrijke waarden. Onderwerpen uit de actualiteit kunnen bij de lessen aan de orde komen. Leerlingen leren hun eigen positie bepalen ten aanzien van thema’s die in de samenleving spelen. Ze oriënteren zich op de maatschappij, onder andere in de lessen geschiedenis en maatschappijleer en door (maatschappelijke) stages en onderwijsprojecten.

Passend onderwijs en schoolondersteuningsprofiel

In het kader van passend onderwijs zijn we aangesloten bij het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Holland & Rijnstreek, VO-2802. Per vestiging hebben we de regels voor aanmelding van leerlingen uit het samenwerkingsverband vertaald naar het schoolondersteuningsprofiel. In het school-ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school kan bieden.

Binnen het samenwerkingsverband passend onderwijs houden we ons aan een aantal afspraken voor aanmelding en toelating. Wilt u meer weten over het samenwerkingsverband voor passend onderwijs in onze regio, bezoek dan de website.

Aanmelding en toelating

Hiervoor verwijzen we naar de website van het Ashram College en de resp. vestigingspagina.