Contact

College van Bestuur SCOPE scholengroep
Dhr. F.W. Hoekstra, voorzitter
Dhr. drs. G.W. van Leeuwen

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn
gmrvo@scopescholen.nl

College van Bestuur, de schooldirectie en de Raad van Toezicht
SCOPE scholengroep, Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn

Inspectie van het onderwijs
Toezicht VO, Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
www.onderwijsinspectie.nl, info@owinsp.nl
Vragen over onderwijs: 088 - 669 60 60 (lokaal tarief)

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 - 111 31 11 (lokaal tarief)

Klachtencommissie SCOPE scholengroep
Postbus 166, 2400 AD Alphen aan den Rijn

SCOPE vertrouwenspersonen voortgezet onderwijs
Arnoud Kok en Anjo Pluijmers
telefoon 070 – 26 000 32  of  06 – 8131 6936

Vertrouwenspersoon klokkenluidersregeling
De heer C. de Raadt, telefoon 06 - 535 121 00
cor.de.raadt@planet.nl

Financiële administratie
telefoon 0172 - 606 178

Contactpersoon GGD
Renata Swarts, jeugdarts, telefoon 088 - 308 3242
rswarts@ggdhm.nl

Ashram College Alphen aan den Rijn
Marsdiep 293
2401 XH, Alphen aan den Rijn
Telefoon: 0172 - 430234
e-mail: info@ashramcollege.nl

Ashram College Nieuwkoop
Achterweg 1
2421 EB, Nieuwkoop
Telefoon: 0172 – 579 26
e-mail: nieuwkoop@ashramcollege.nl