Kwaliteit

Kwaliteit van het onderwijs

Goed onderwijs is essentieel voor ieder kind. De onderwijskwaliteit speelt hierbij een grote rol. Met veel gedrevenheid en passie zetten we ons in om talenten bij jongeren te herkennen en te stimuleren. Ook aspecten die van invloed zijn op het onderwijsproces zijn bij ons goed geregeld. Denk aan leerlingbegeleiding, sfeer, levensbeschouwing, pedagogische en didactische visie, gedragsregels, veiligheid, verbondenheid en openheid. Hierdoor groeien en ontwikkelen onze leerlingen zich optimaal. Daarbij hebben onze leerlingen door praktische zaken als een gezonde kantine, buitenschoolse activiteiten, computers en goed gereedschap leer- en werkplezier in en rondom onze school. We willen het beste uit de leerlingen halen, maar ook uit de docenten. We zoeken de constante uitdaging om goed te presteren, waar mogelijk onszelf te verbeteren om deze ambitie waar te maken.

Verantwoording

We leggen verantwoording af aan belanghebbenden. Dat zijn in de eerste plaats de ouders en de leerlingen en vanzelfsprekend ook de inspectie en andere belangstellenden zoals het plaatselijke bedrijfsleven. U vindt op de site van de onderwijsinspectie de beoordeling van de inspectie over onze scholen. De inspectie controleert periodiek de kwaliteit van de school door het afleggen van een bezoek of door onderzoek van gegevens die de school aanlevert. Deze gegevens worden verwerkt in de opbrengstenkaart en de inspectierapporten.

SCHOLEN OP DE KAART

Op de website van Scholen op de kaart wordt per vestiging een aantal gegevens verzameld. Bijvoorbeeld de doorstroomgegevens, slaagpercentages en examencijfers. Hier staat ook informatie over onder meer de leerlingenaantallen, tevredenheid van ouders en leerlingen en het schoolplan.